Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

SundaySmile
3371 4103 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
SundaySmile

May 23 2017

SundaySmile
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
SundaySmile
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszarakoszula szarakoszula

May 21 2017

8509 47ed 390
SundaySmile
5984 54a5 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairbjarbirb irbjarbirb
SundaySmile

May 15 2017

SundaySmile
9242 bdb4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viahesiamela hesiamela

May 09 2017

3096 c4ba 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou

May 06 2017

SundaySmile
3148 794a 390
Reposted fromLotte Lotte viasalami salami
SundaySmile
1302 08a5 390

May 03 2017

0128 0856 390
Reposted frommirosia mirosia viaalliwantisyou alliwantisyou
6301 6d30 390

1000drawings:

by jooyoon

Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
SundaySmile
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaprzytulanki przytulanki
SundaySmile
SundaySmile
1119 33b7 390

April 26 2017

SundaySmile
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
SundaySmile
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viaunmadebeds unmadebeds
SundaySmile
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
SundaySmile
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl