Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

5628 1486 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolalaa olalaa

April 15 2017

SundaySmile

April 13 2017

6290 06cf 390
Reposted fromsarazation sarazation viaagatojaa agatojaa
4399 6b83 390

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
SundaySmile
SundaySmile
SundaySmile
8799 a067 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
8993 072b 390

weston-miller:

Grocery #12
0860 9686 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
SundaySmile
9854 a9cd 390
Reposted fromumorusana umorusana viaunmadebeds unmadebeds

April 09 2017

SundaySmile
9949 fea7 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialubie-lato lubie-lato
SundaySmile
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
SundaySmile

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaunmadebeds unmadebeds
4333 e65e 390

balmain-vogue:

message me

Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
SundaySmile

April 08 2017

SundaySmile
4785 c850 390
Reposted fromniefajna niefajna viatulele tulele
SundaySmile
8307 70f2 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viatulele tulele

April 06 2017

SundaySmile
7494 85cc 390
SundaySmile
4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus viahopelesswanderer hopelesswanderer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl