Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

0860 9686 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
SundaySmile
9854 a9cd 390
Reposted fromumorusana umorusana viaunmadebeds unmadebeds

April 09 2017

SundaySmile
9949 fea7 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialubie-lato lubie-lato
SundaySmile
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
SundaySmile

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaunmadebeds unmadebeds
4333 e65e 390

balmain-vogue:

message me

Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
SundaySmile

April 08 2017

SundaySmile
4785 c850 390
Reposted fromniefajna niefajna viatulele tulele
SundaySmile
8307 70f2 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viatulele tulele

April 06 2017

SundaySmile
7494 85cc 390
SundaySmile
4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus viahopelesswanderer hopelesswanderer

April 02 2017

7780 14f4 390
Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
SundaySmile
2416 b1dc 390
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
SundaySmile
Reposted fromfriends friends viaprzytulanki przytulanki
SundaySmile
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre

March 31 2017

SundaySmile
6178 ba69 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme

March 30 2017

March 23 2017

7254 9d2f 390
Reposted fromrivela rivela viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl