Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

1147 b0c9 390

a-l-ancien-regime:

Schloss Augustusburg in Brühl, Germany. One of the most important baroque buildings, UNESCO world heritage site

SundaySmile
0350 3f30 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
SundaySmile
Reposted fromshakeme shakeme

November 29 2016

SundaySmile

November 28 2016

SundaySmile
3348 1a1d 390
Reposted fromverronique verronique viadzony dzony
SundaySmile
5935 cc9a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamorazmora morazmora

November 22 2016

SundaySmile
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viaprzytulanki przytulanki
SundaySmile
SundaySmile
SundaySmile
SundaySmile
Reposted fromshakeme shakeme viaitmakesmecalm itmakesmecalm

November 21 2016

SundaySmile
Reposted fromshakeme shakeme viaitmakesmecalm itmakesmecalm
SundaySmile
8528 25eb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

November 19 2016

SundaySmile
SundaySmile
3549 f289 390
Reposted frombluuu bluuu vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
SundaySmile
Niewielu jest ludzi, którzy się interesują tym, co kto inny myśli albo co ma do powiedzenia. W najlepszym razie słuchają cię, żebyś ty potem musiał ich wysłuchać. I wszyscy nawzajem wciskają sobie tony kitu. Czasami trafi się ktoś, kto wygląda, jakby słuchał, ale w końcu się wydaje, że tylko czai się na jedno twoje słowo, takie, od którego będzie mógł się odbić z własną opowieścią.
— William Wharton – Ptasiek
Reposted fromvaka vaka viatasteofmartini tasteofmartini
SundaySmile
8749 9d87 390
SundaySmile

November 16 2016

SundaySmile
Boże, jak mi Ciebie trzeba [...]
— Halina Poświatowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawrazliwa wrazliwa
SundaySmile
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl